Αίτηση Επιλογής Μεταπτυχιακής Εργασίας

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Γ’ Εξαμήνου να συμπληρώσουν την Αίτηση Επιλογής Διπλωματικής Εργασίας και να την αποστείλουν στη Γραμματεία μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017.

Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε στην εξής σελίδα.