Εγγεγραμμένοι Μαθημάτων Επιλογής

segi-postgraduate-studies

Παρακάτω παρατίθενται οι λίστες των εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα επιλογής. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα μαθήματα σεμιναριακά, αλλά σε αυτά που δεν είστε εγγεγραμμένοι δεν θα έχετε την υποχρέωση των εργασιών και των εξετάσεων. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ι-Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας Read More …