Πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και εδώ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 1 ΔΡΙΓΚΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 1 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 1 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 2 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 2 ΔΡΙΓΚΑΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 2 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 3 ΔΡΙΓΚΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 3 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 1 ΛΟΥΚΕΡΗΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 4 ΔΡΙΓΚΑΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 4 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 5 ΔΡΙΓΚΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 5 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 3 ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 4 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 5 ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 6 ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Παθολογία του Λόγου 7 ΔΟΣΗ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 6 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 2 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 2 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 7 ΔΡΙΓΚΑΣ-ΣΑΛΑΠΑΤΑ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 8 ΔΡΙΓΚΑΣ-ΣΑΛΑΠΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 9 ΔΡΙΓΚΑΣ-ΣΑΛΑΠΑΤΑ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 10 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 7 ΔΡΙΓΚΑΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 8 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 11 ΔΡΙΓΚΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 12 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 8 ΔΟΣΗ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 9 ΔΟΣΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 1 ΛΟΛΙΤΣΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 6 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  6 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 3 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 4 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 3 ΚΟΡΡΕ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 4 ΛΟΥΚΕΡΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 9 ΔΡΙΓΚΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 7 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 10 ΔΟΣΗ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 11 ΔΟΣΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 10 ΔΡΙΓΚΑΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 11 ΔΡΙΓΚΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Παθολογία του Λόγου 12 ΔΟΣΗ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 2 ΛΟΛΙΤΣΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 3 ΛΟΛΙΤΣΑΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 5 ΡΙΖΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 6 ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης)  5 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 4 ΛΟΛΙΤΣΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 8 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 7 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 8 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 6 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 12 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 5 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 9 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 9 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 10 ΚΟΡΡΕ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 11 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 12 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής  6 ΓΟΥΠΟΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 10 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 11 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 12 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 7 ΓΟΥΠΟΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 8 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 9 ΜΑΝΤΑΣ
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 10 ΜΑΝΤΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 11 ΜΑΝΤΑΣ
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 12 ΜΑΝΤΑΣ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ