Πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και εδώ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 1
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 1

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 1
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 2

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 2
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 3
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 3

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 1
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 1

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 4
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 4

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 5
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 5

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 3
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 4

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 5
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 6

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Παθολογία του Λόγου 7
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 6

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 2
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 2

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 7
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 8

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 9
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 10

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 7
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 8

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 11
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες 12

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 8
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 9

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 3
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 4

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  6 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 1
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 6

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 3
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 4

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 9
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 7

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Παθολογία του Λόγου 10
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Παθολογία του Λόγου 11

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 10
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 11

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Παθολογία του Λόγου 12
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 5

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 8
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 5

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 6
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης)  5

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 4
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 8

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 7
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 8

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 6
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) 12

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 2
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 9

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 9
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 10

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μαθησιακές Δυσκολίες 11
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μαθησιακές Δυσκολίες 12

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής  6
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 10

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 11
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS 12

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 7
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 3

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
16:00-18:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 9
18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18:30-20:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 10

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ
10:00-12:15 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 11
12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30-14:45 Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές  Ειδικής Αγωγής 12