Υποτροφίες 2016-2018

classonlawn-1420-x-550

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τους υπότροφους του ΠΜΣ σε αλφαβητική σειρά:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΠΕΜΠΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΙΚΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ