ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εγγραφών επιτυχόντων δεύτερης προκήρυξης στο ΔΠΜΣ «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται οι προσωπικοί κωδικοί των επιτυχόντων της 2ης Προκήρυξης εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (τμήματα Αθήνας και Κομοτηνής). Οι προσωπικοί κωδικοί είχαν σταλεί με προσωπικό email στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
Οι επιτυχόντες του Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» καλούνται να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Η κατάθεση των εγγράφων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση specialedu@helit.duth.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση εγγραφής με πλήρη στοιχεία του φοιτητή

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται ότι:

«Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τον κανονισμό και τις γενικές διατάξεις του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης” και ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη θα αξιώσω στην περίπτωση εγκατάλειψης του προγράμματος ή διαγραφής μου κατά τον κανονισμό».

Eπισημαίνονται στους επιτυχόντες τα κάτωθι:

α) Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής μέσα από την υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» του gov.gr (διαθέσιμη ΕΔΩ)

β) Και οι δύο όψεις του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένες σε μορφή pdf.

γ) Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκδοθεί μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr (διαθέσιμη ΕΔΩ).Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση specialedu@helit.duth.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Επισημαίνεται στους φοιτητές ότι θα ειδοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
«Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»