Σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες η παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης συνιστά μια από τις σημαντικότερες αρχές, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Συγκεκριμένα, η εξασφάλιση της ισότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλες τις μαθήτριες και τους  μαθητές που το έχουν ανάγκη, κυρίως, όμως, στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βάσει αυτής της παραδοχής, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια έντονη ευαισθητοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μια θετική στάση των παγκόσμιων οργανισμών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε συλλογικό επίπεδο και ειδικότερα για τις μαθήτριες και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως απόρροια αυτού, καταγράφονται και ανάλογες τάσεις αναθεώρησης των επιμέρους εθνικών νομοθεσιών των διάφορων κρατών προς την κατεύθυνση της αποδοχής της διαφορετικότητας των παιδιών και της συμπόρευσης προς ένα σχολείο ποιοτικό, ολιστικό, αειφόρο και πάνω από όλα ανοικτό σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, εμφάνισης, ιδεολογίας, σωματικών και διανοητικών δυνατοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο της ισότιμης συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών και με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς αυτά μέσω της εξειδίκευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, σχεδιάστηκε και υλοποιείται το παρόν Δια-Ιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης».


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας, στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε, να ενημερωθείτε σχετικά με το ΠΜΣ και να υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής σας.