Νόμοι-Πλαίσιο

Το Δ.Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2197- 15/07/2016 και επανιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2083-07/06/2018

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς νόμους, και το πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος:

Απόφαση Συγκλήτου-Απόφαση 4ης/19-1-2019 «Πιστοποίησης Διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΦΕΚ Επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

ΦΕΚ – Έγκριση του Κανονισμού του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

ΦΕΚ 148 – 16/07/2008: Νόμος για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΦΕΚ 199 – 02/10/2008: Νόμος για την Ειδική Αγωγή