Νόμοι-Πλαίσιο

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς νόμους, και το πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος:

ΦΕΚ 2197 – 15/07/2016: Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΦΕΚ 148 – 16/07/2008: Νόμος για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΦΕΚ 199 – 02/10/2008: Νόμος για την Ειδική Αγωγή