Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΦΕΚ Επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

 

ΦΕΚ – Έγκριση του Κανονισμού του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.