Συχνές Ερωτήσεις

Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας;

Ναι

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ πληροί τα κριτήρια συνάφειας του Μεταπτυχιακού Ειδικής Αγωγής;

Ναι

Τι επάρκεια προσφέρει το συγκεκριμένο ΠΜΣ;

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ προσφέρει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια ΚΑΙ επάρκεια Ειδικής Αγωγής και ο πτυχιούχος εντάσσεται στους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Μπορεί ένας φιλόλογος να κάνει αίτηση ως αναπληρωτής ειδικής αγωγής πέρα από γενικής;

Ναι

Ποιες ειδικότητες μπορούν να αιτηθούν για το ΠΜΣ;

Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ μπορούν να κάνουν αίτηση πτυχιούχοι από όλες τις κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, μπορούν να αιτηθούν πτυχιούχοι θεωρητικής μέχρι και θετικής κατεύθυνσης.

Μπορώ να κάνω αίτηση ως πτυχιούχος ΤΕΙ;

Ναι, αίτηση μπορούν να κάνουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση συμμετοχής (κύκλος 2022/23);

Η ηλεκτρονική δήλωση και η ηλεκτρονική αποστολή του φακέλου έχουν προθεσμία μέχρι τις 26/6/2022.

Πως μπορώ να κάνω αίτηση για το ΠΜΣ;

Πατήστε εδώ και ακολουθείστε τις οδηγίες

Δεν διαθέτω πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα; 

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα που διενεργούνται με ευθύνη της επιτροπής επιλογής και εξέτασης υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

Έχω πιστοποίηση Αγγλικών FCE (Lower), πρέπει να συμμετάσχω στη γλωσσική εξέταση;

Όχι, το FCE αντιστοιχεί στο Β2.

Αναγνωρίζονται άλλες γλώσσες;

Αναγνωρίζονται ως 2η γλώσσα και μοριοδοτούνται.

Σε ποια μορφή πρέπει να είναι τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά αρκούν να είναι σε φωτοτυπία.

Εχω τελειώσει το πτυχίο αλλά θα ορκιστώ αργότερα, μπορώ να συμμετέχω;

Εφόσον η ορκωμοσία είναι μέσα στο τρέχον έτος αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Έχω αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από το έτος αποφοίτησης, πρέπει να φέρω καινούργια αναλυτική;

Όχι, εφόσον η αναλυτική βαθμολογία που έχετε είναι επίσημη από την γραμματεία του τμήματος σας.

Αν έχω επιλεγεί στο ΠΜΣ και δεν μπορώ να έρθω για κάποιο σοβαρό λόγο, μπορώ να αναβάλω το ΠΜΣ για τον επόμενο χρόνο;

Ναι, η θέση θα δοθεί σε επιλαχόντα και θα έχετε κρατημένη θέση για την επόμενη χρονιά.

Με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις; (κύκλος 2022/23)

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω Skype από τα μέλη της επιτροπής επιλογής και εξέτασης υποψηφίων σε θέματα τεχνογνωσίας – εξοικείωσης με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, σε θέματα έρευνας καθώς και σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Πώς θα γίνει η τελική επιλογή των υποψηφίων; 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της μοριοδότησης των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα κατατεθούν στο φάκελο καθώς και της βαθμολογίας της συνέντευξης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 100 μόρια.

Αναγνωρίζεται το ΠΜΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ;

Δεν χρειάζεται, το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι εθνικό ενώ ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει ξένα πτυχία στην Ελλάδα. Για αναγνώριση του συγκεκριμένου ΠΜΣ στο εξωτερικό απευθυνθείτε στον αντίστοιχο αρμόδιο οργανισμό του κράτους που επιθυμείτε.

Πότε θα γίνονται τα μαθήματα; (κύκλος 2022/23)

Κάθε εβδομάδα θα υπάρχουν 3 ημέρες μαθημάτων (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)

Κάθε μέρα μαθημάτων θα έχει 2 διαλέξεις.

Το κάθε μάθημα ΔΕΝ θα διδάσκεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πόσες είναι οι ώρες μαθημάτων;

Το κάθε μάθημα έχει 12 διαλέξεις, όπου η κάθε διάλεξη είναι 2 ώρες και 15 λεπτά (3 παρουσίες ανά διάλεξη).

Ο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής. 

Μόνο για το Α’ και Β’ εξάμηνο ο κάθε φοιτητής επιλέγει 3 υποχρεωτικά και 1 μάθημα επιλογής.

Που θα γίνονται τα μαθήματα;

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διαλέξει έναν εκ των 2 τμημάτων.

Τμήμα Αθήνας: Τα μαθήματα θα γίνονται στον χώρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27 Τ.Θ. 60037, Τ.Κ. 15341, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Τμήμα Κομοτηνής: Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ. Κομοτηνής.

Είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των φοιτητών σε κάθε διάλεξη.

Πόσες απουσίες δικαιούμαι;

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και κάθε σπουδαστής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερο από το 20% των παραδόσεων ανά διδακτικό αντικείμενο. Μόνο σε απολύτως αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να δικαιολογήσει μεγαλύτερο αριθμό απουσιών.

Πως έρχομαι στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»;

α) Με προαστιακό σιδηρόδρομο -> Σταθμός Δουκίσης Πλακεντίας

Μεταβείτε στην έξοδο που οδηγεί στο τέρμα των λεωφορείων και επιβιβαστείτε στο 407. Αποβιβαστείτε στην στάση «Δημόκριτος».

β) Με μετρό από κέντρο -> Σταθμός Νομισματοκοπείο

Μεταβείτε στην έξοδο Κονδυλάκη, γυρίστε προς την Λ. Μεσογείων, και προχωρήστε κατά την κατεύθυνση της κίνησης. Μετά το φανάρι θα βρείτε την στάση των λεωφορείων. Από εκεί επιβιβαστείτε σε ένα εκ των 406,407 και Β5 και αποβιβαστείτε στην στάση «Δημόκριτος».

γ) Με ΚΤΕΛ από ανατολική Αττική / Με 421 απο Νέα Ιωνία /Με 304,305,316,Α5 από κέντρο -> Πλατεία Αγίας Παρασκευής

Αποβιβαστείτε στην πλατεία και διασχίστε την μέχρι να βρείτε την στάση λεωφορείων δίπλα στα Everest (συμβολή οδών Αγίου Ιωάννου και Ευεργέτου Γιαβάση). ΠΡΟΣΟΧΗ όχι στη στάση στο φανάρι της εκκλησίας, όχι στην στάση επί της Λ. Μεσογείων.  Από εκεί επιβιβαστείτε σε ένα εκ των 406 και β5 και αποβειβαστείτε στην στάση «Δημόκριτος» .

δ) Μόλις αποβιβαστείτε στη στάση «Δημόκριτος», γυρίστε προς την κατεύθυνση του βουνού και στα 50 μέτρα ευθεία θα δείτε την είσοδο στις εγκαταστάσεις

Εδώ είναι ο χάρτης για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. Εδώ είναι ο χάρτης για τα χρήσιμα κτήρια μέσα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Στο αμφιθέατρο διεξάγονται οι διαλέξεις.

Πότε θα γίνεται η πρακτική;

Οι ώρες πρακτικής θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Η διάρκεια θα είναι 150-200 ώρες/εξάμηνο.

Που θα γίνεται η πρακτική;

Ο τόπος διεξαγωγής της πρακτικής θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Η διάρκεια θα είναι 125 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, 125 ώρες στο Β΄εξάμηνο και 250 ώρες στο Γ΄εξάμηνο. Η πρακτική δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στην Αθήνα.

Θα δοθούν υποτροφίες;

Στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. δίδονται οι ακόλουθες υποτροφίες:

  • Σε τρία άτομα με ειδικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 8.000 και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017.
  • Στους τρεις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ., που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Α’ εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι το ατομικό τους εισόδημά δεν ξεπερνάει τις 10.000 και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017.Το ύψος των υποτροφιών ανέρχεται στο 50% των συνολικών διδάκτρων δηλαδή 1.950,00 Ευρώ έκαστος υπότροφος και καταβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ και τις εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπει ο Ε.Λ.Κ.Ε.-Δ.Π.Θ

Μπορώ να μεταφέρω πιστωτικές μονάδες από άλλα προγράμματα;

Προς το παρόν δεν ορίζεται πλαίσιο μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

Ο Μεταπτυχιακός τίτλος θα δίνεται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ή από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

Ο Μεταπτυχιακός τίτλος θα δίνεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27, 15310, Αγία Παρασκευή, τηλ. 2106503448-3458, e-mail: specialedu@iit.demokritos.gr και στη Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή, τηλ 25310-39961, e-mail: specialedu@helit.duth.gr )