Συχνές Ερωτήσεις

Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας;

Ναι

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ πληροί τα κριτήρια συνάφειας του Μεταπτυχιακού Ειδικής Αγωγής;

Ναι

Τι επάρκεια προσφέρει το συγκεκριμένο ΠΜΣ?

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ προσφέρει διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια ΚΑΙ επάρκεια Ειδικής Αγωγής και ο πτυχιούχος εντάσσεται στους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Μπορεί ένας φιλόλογος να κάνει αίτηση ως αναπληρωτής ειδικής αγωγής πέρα από γενικής;

Ναι

Μπορώ να κάνω αίτηση ως πτυχιούχος ΤΕΙ?

Ναι, αίτηση μπορούν να κάνουν πτυχιούχοι ΑΕΙ καιΤΕΙ.

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση συμμετοχής?

Η ηλεκτρονική δήλωση και η αποστολή του φακέλου έχουν προθεσμία μέχρι τις 07/06/2019.

Πως μπορώ να κάνω αίτηση για το ΠΜΣ?

Πατήστε εδώ και ακολουθείστε τις οδηγίες

Ποιές είναι ημερομηνίες ανακοίνωσης συνέντευξης και τελικών επιτυχόντων? (κύκλος 2019/20)

Θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Αναγνωρίζεται το ΠΜΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ?

Δεν χρειάζεται, το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι εθνικό ενώ ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει ξένα πτυχία στην Ελλάδα. Για αναγνώριση του συγκεκριμένου ΠΜΣ στο εξωτερικό απευθυνθείτε στον αντίστοιχο αρμόδιο οργανισμό του κράτους που επιθυμείτε.

Πότε θα γίνονται τα μαθήματα? (κύκλος 2019/20)

Κάθε εβδομάδα θα υπάρχουν 3 ημέρες μαθημάτων (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)

Κάθε μέρα μαθημάτων θα έχει 2 διαλέξεις.

Το κάθε μάθημα ΔΕΝ θα διδάσκεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πόσες είναι οι ώρες μαθημάτων?

Το κάθε μάθημα έχει 12 διαλέξεις, όπου η κάθε διάλεξη είναι 2 ώρες και 15 λεπτά (3 παρουσίες ανά διάλεξη).

Ο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής.

Που θα γίνονται τα μαθήματα?

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διαλέξει έναν εκ των 2 τμημάτων.

Τμήμα Αθήνας: Τα μαθήματα θα γίνονται στον χώρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27 Τ.Θ. 60037, Τ.Κ. 15341, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Τμήμα Κομοτηνής: Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ. Κομοτηνής.

Είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των φοιτητών σε κάθε διάλεξη.

Πως έρχομαι στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»?

α) Με προαστιακό σιδηρόδρομο -> Σταθμός Δουκίσης Πλακεντίας

Μεταβείτε στην έξοδο που οδηγεί στο τέρμα των λεωφορείων και επιβιβαστείτε στο 407. Αποβιβαστείτε στην στάση «Δημόκριτος».

β) Με μετρό από κέντρο -> Σταθμός Νομισματοκοπείο

Μεταβείτε στηνν έξοδο Κονδυλάκη, γυρίστε προς την Λ. Μεσογείων, και προχωρήστε κατά την κατεύθυνση της κίνησης. Μετά το φανάρι θα βρείτε την στάση των λεωφορείων. Από εκεί επιβιβαστείτε σε ένα εκ των 406,407 και Β5 και αποβιβαστείτε στην στάση «Δημόκριτος».

γ) Με ΚΤΕΛ από ανατολική Αττική / Με 421 απο Νέα Ιωνία /Με 304,305,316,Α5 από κέντρο -> Πλατεία Αγίας Παρασκευής

Αποβιβαστείτε στην πλατεία και διασχίστε την μέχρι να βρείτε την στάση λεωφορείων δίπλα στα Everest (συμβολή οδών Αγίου Ιωάννου και Ευεργέτου Γιαβάση). ΠΡΟΣΟΧΗ όχι στη στάση στο φανάρι της εκκλησίας, όχι στην στάση επί της Λ. Μεσογείων.  Από εκεί επιβιβαστείτε σε ένα εκ των 406 και β5 και αποβειβαστείτε στην στάση «Δημόκριτος» .

δ) Μόλις αποβιβαστείτε στη στάση «Δημόκριτος», γυρίστε προς την κατεύθυνση του βουνού και στα 50 μέτρα ευθεία θα δείτε την είσοδο στις εγκαταστάσεις

Εδώ είναι ο χάρτης για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. Εδώ είναι ο χάρτης για τα χρήσιμα κτήρια μέσα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Στο αμφιθέατρο διεξάγονται οι διαλέξεις. Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις.

Πότε θα γίνεται η πρακτική?

Οι ώρες πρακτικής θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Η διάρκεια θα είναι 150-200 ώρες/εξάμηνο.

Που θα γίνεται η πρακτική?

Ο τόπος διεξαγωγής της πρακτικής θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Η διάρκεια θα είναι 125 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, 125 ώρες στο Β΄εξάμηνο και 250 ώρες στο Γ΄εξάμηνο. Η πρακτική δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στην Αθήνα.

Έχω πιστοποίηση Αγγλικών FCE (Lower), πρέπει να συμμετάσχω στη γλωσσική εξέταση?

Όχι, το FCE αντιστοιχεί στο Β2.

Αναγνωρίζονται άλλες γλώσσες?

Αναγνωρίζονται ως 2η γλώσσα και μοριοδοτούνται.

Σε ποια μορφή πρέπει να είναι τα δικαιολογητικά?

Τα δικαιολογητικά αρκούν να είναι σε φωτοτυπία.

Εχω τελειώσει το πτυχίο αλλά θα ορκιστώ αργότερα, μπορώ να συμμετέχω?

Εφόσον η ορκωμοσία είναι μέσα στο τρέχον έτος αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Έχω αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από το έτος αποφοίτησης, πρέπει να φέρω καινούργια αναλυτική?

Όχι, εφόσον η αναλυτική βαθμολογία που έχετε είναι επίσημη από την γραμματεία του τμήματος σας.

Αν έχω επιλεγεί στο ΠΜΣ και δεν μπορώ να έρθω για κάποιο σοβαρό λόγο, μπορώ να αναβάλω το ΠΜΣ για τον επόμενο χρόνο?

Ναι, η θέση θα δοθεί σε επιλαχόντα και θα έχετε κρατημένη θέση για την επόμενη χρονιά.

Θα δοθούν υποτροφίες?

Στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. δίδονται οι ακόλουθες υποτροφίες:

  • Σε τρία άτομα με ειδικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 8.000 και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017.
  • Στους τρείς φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ., που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά το πέρας του Α΄ έτους σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 10.000, δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 και δεν τους έχει χορηγηθεί κανενός άλλου είδους υποτροφία. Το ύψος των υποτροφιών ανέρχεται στο 50% των συνολικών διδάκτρων δηλαδή 1950 έκαστος υπότροφος. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υποτροφίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να συμπεριλάβω για την υποτροφία?

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την υποτροφία καλούνται να συμπεριλάβουν στον φάκελο τους και το Εκκαθαριστικό της Εφορίας για τα 2 τελευταία έτη.

Μπορώ να μεταφέρω πιστωτικές μονάδες από άλλα προγράμματα?

Προς το παρόν δεν ορίζεται πλαίσιο μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

Ο Μεταπτυχιακός τίτλος θα δίνεται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ή από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

Ο Μεταπτυχιακός τίτλος θα δίνεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τι γίνεται αν στείλω τον φάκελο πριν την προσθεσμία αλλά φτάσει στον Δημόκριτο μετά την προθεσμία? (κύκλος 2019/20, Αθήνα)

Σ’ αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος καλείται να έχει στείλει τον φάκελο συστημένο και να έχει λάβει αποδεικτικό αποστολής ώστε να μπορεί να αποδείξει την εγκαιρότητα της αποστολής εάν ζητηθεί.

Μπορώ να φέρω τον φάκελο μου αυτοπροσώπως στον Δημόκριτο αντί να τον στείλω με ταχυδρομείο? (κύκλος 2019/20, Αθήνα)

Ναι, μπορείτε να φέρετε τον φάκελο σας στο γραφείο του Πρωτοκόλλου, κτίριο Διοίκησης, καθημερινές 10 πμ έως 2 μμ.