Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Εργασιών

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα βαθμολόγια με τα κριτήρια αξιολόγησης όπου ακολοθούνται από την εκάστοτε τριμελή επιτροπή για τη τελική κρίση (βαθμολόγηση) των Μεταπτυχιακών εργασιών:

  1. Βαθμολόγιο Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
  2. Βαθμολόγιο Ερευνητικής εργασίας