Αποτελέσματα εισακτέων 2022-2023

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται οι αρ. πρωτοκόλλου των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (τμήματα Αθήνας και Κομοτηνής). Οι αριθμοί πρωτοκόλλου είναι αυτοί που είχαν σταλεί με προσωπικό email στους υποψηφίους.

Επισημαίνουμε ότι για όσους από τους επιτυχόντες/ούσες δεν παρουσιαστούν για την αποδοχή της ένταξής τους στο ΔΠΜΣ, θα προσκληθούν οι επιλαχόντες/ούσες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ 2022-2023