ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισακτέων 2023-2024 και ΕΓΓΡΑΦΗ στο ΔΠΜΣ «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

​Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται οι προσωπικοί κωδικοί των επιτυχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (τμήματα Αθήνας και Κομοτηνής). Οι προσωπικοί κωδικοί είχαν σταλεί με προσωπικό email στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2023-2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
Οι επιτυχόντες του Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» καλούνται να καταθέσουν από 17 Ιουλίου μέχρι την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Η κατάθεση των εγγράφων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω κούριερ στην παρακάτω διεύθυνση:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»
ΠΡΟΚΑΤ Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100
Τηλ. 25310-39961

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση εγγραφής με πλήρη στοιχεία του φοιτητή
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται ότι:  

«Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τον κανονισμό και τις γενικές διατάξεις του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης” και ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη θα αξιώσω στην περίπτωση εγκατάλειψης του προγράμματος ή διαγραφής μου κατά τον κανονισμό».  

Σε περίτπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικαιολογητικών, επισημαίνονται στους επιτυχόντες τα κάτωθι:
α) Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής μέσα από την υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» του gov.gr (διαθέσιμη ΕΔΩ)
β) Και οι δύο όψεις του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένες σε μορφή pdf.
γ) Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκδοθεί μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr (διαθέσιμη ΕΔΩ).
Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση specialedu@helit.duth.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικαιολογητικών εγγραφής σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή τους.

Επισημαίνεται στους φοιτητές ότι θα ειδοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων.  

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.