Διεθνείς διακρίσεις

Διεθνείς διακρίσεις Καθηγητών, Υποψήφιων Διδακτόρων, Φοιτητών, του ΔΠΜΣ, επί θεμάτων που διδάσκονται και διερευνώνται στο ΔΠΜΣ:

2018 – A U.S.A. GOVERNMENTAL REPORT UNDER THE TITLE: ENVIRONMENTAL SCAN OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN U.S. PUBLIC SCHOOLS INCLUDES A STUDY OF NET MEDIA LAB

2017 – International Distinction for Net Media Lab by CIPD Chartered Institute of Personnel and Development

2017 – A «WHITE PAPER» FOR BLOCKCHAIN ECONOMY FOR DISADVANTAGED INCLUDES A STUDY OF NET MEDIA LAB

2017 ΟΟΣΑ

2017 Ηνωμένες Πολιτείες

2017 Παγκόσμια

2016