Διεθνείς διακρίσεις

Διεθνείς διακρίσεις Καθηγητών, Υποψήφιων Διδακτόρων, Φοιτητών, του ΔΠΜΣ, επί θεμάτων που διδάσκονται και διερευνώνται στο ΔΠΜΣ:

 2019 – Distinction by EU for Net Media Lab’s project CODING AND YOUTH

 2019 – A Handbook of Research edited by University of Nebraska includes a study of Net Media Lab

 2018 – A Net Media Lab study cited by a Strategic E.U. Report on «The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education. Policies for the future»

2018 – A Net Media Lab study cited by a U.S.A. Governmental report on «Educational Technology in Public Schools»

2017 – International Distinction for Net Media Lab by CIPD Chartered Institute of Personnel and Development

2017 – A «WHITE PAPER» FOR BLOCKCHAIN ECONOMY FOR DISADVANTAGED INCLUDES A STUDY OF NET MEDIA LAB

2017 ΟΟΣΑ

2017 Ηνωμένες Πολιτείες

2017 Παγκόσμια

2016