Διεθνείς διακρίσεις

Διεθνείς διακρίσεις Καθηγητών, Υποψήφιων Διδακτόρων, Φοιτητών, του ΔΠΜΣ, επί θεμάτων που διδάσκονται και διερευνώνται στο ΔΠΜΣ:

2019 – Distinction by EU for Net Media Lab’s project CODING AND YOUTH

2019 – A Handbook of Research edited by University of Nebraska includes a study of Net Media Lab

2018 – A Net Media Lab study cited by a Strategic E.U. Report on «The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education. Policies for the future»

2018 – A Net Media Lab study cited by a U.S.A. Governmental report on «Educational Technology in Public Schools»

2017 – International Distinction for Net Media Lab by CIPD Chartered Institute of Personnel and Development

2017 – A «WHITE PAPER» FOR BLOCKCHAIN ECONOMY FOR DISADVANTAGED INCLUDES A STUDY OF NET MEDIA LAB

2017 – Important International Distinction fοr Net Media Lab & PMS Team by OECD

2017 – DISTINCTIONS AND IMPORTANT CITATIONS TO NET MEDIA LAB – IIT & PMS TEAM (BY GOVERNMENTAL BODIES AND OTHER SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POLICY MAKING ENTITIES) IN THE USA. 

2017 – DISTINCTIONS AND IMPORTANT CITATIONS TO NET MEDIA LAB – IIT & PMS TEAM (BY GOVERNMENTAL BODIES AND OTHER SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POLICY MAKING ENTITIES)

2016 DISTINCTIONS AND IMPORTANT CITATIONS TO NET MEDIA LAB – IIT & PMS TEAM (BY GOVERNMENTAL BODIES AND OTHER SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POLICY MAKING ENTITIES)