Επείγουσα Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος, τα μαθήματα της Παρασκευής 23/10/2020, του Σαββάτου 24/10/2020 και της Κυριακής 25/10/2020 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας «Συνέργεια», αλλά μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

Τα link των τηλεδιασκέψεων θα σας αποσταλούν μέσω email.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Skype for Business μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ακολουθήστε τις οδηγίες με τίτλο «Συμμετοχή σε συνεδρία (διοργανωτές και συμμετέχοντες) με την υπηρεσία Skype for Business μέσω περιηγητή ιστού» που βρίσκεται στην ενότητα «Οδηγίες για εξ αποστάσεως διδασκαλία».