Επικοινωνία με τη Γραμματεία της Αθήνας

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία της Αθήνας θα συνεχιστεί τηλεφωνικά στα τηλέφωνα γραφείου μέχρι και τις 30/07, ώρες 11:00-16:00.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Δημόκριτος»