Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. 2379/Β/21-6-2018

Διαβάστε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ύστερα από τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 11 και 14 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. 4744/Β/27-10-2020