Οικονομικές Προϋποθέσεις

Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»  συνολικά και για τα δύο έτη, είναι 3.900 ευρώ.

Επιπλέον, θα δοθούν και 6 υποτροφίες. Συγκεκριμένα, σε τρία άτομα με ειδικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 8.000 και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017. Επίσης, σε τρείς φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ., που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά το πέρας του Α΄ έτους σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 10.000, δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 και δεν τους έχει χορηγηθεί κανενός άλλου είδους υποτροφία. Το ύψος των υποτροφιών ανέρχεται στο 50% των συνολικών διδάκτρων δηλαδή 1950 έκαστος υπότροφος.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την υποτροφία καλούνται να συμπεριλάβουν στον φάκελο τους και το Εκκαθαριστικό της Εφορίας για τα 2 τελευταία έτη.