Οικονομικές Προϋποθέσεις

classonlawn-1420-x-550

Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»  συνολικά και για τα δύο έτη, είναι 3.900 ευρώ, ήτοι 1.950 ευρώ ετησίως, και καταβάλλονται σε δυο ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Επιπλέον, θα δοθούν και 6 υποτροφίες. Συγκεκριμένα, 54 φοιτητές θα καταβάλλουν 3,900 ευρώ για όλο τον κύκλο σπουδών του ΜΠΣ και 6 φοιτητές θα έχουν οικονομική ελάφρυνση της τάξης του 50%, δηλ. 1.950 ευρώ ο καθένας βάσει του πλαισίου των υποτροφιών που θα χορηγείται με κριτήρια που θα καθορίζονται από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή.

Τα κριτήρια αυτά θα είναι ακαδημαϊκά (βαθμός πτυχίου, δημοσιεύσεις, άλλα μεταπτυχιακά, σεμινάρια 400 ωρών, κ.α.) και οικονομικά.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την υποτροφία καλούνται να συμπεριλάβουν στον φάκελο τους και το Εκκαθαριστικό της Εφορίας για τα 2 τελευταία έτη.