Ορθή Επανάληψη – Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Τα μαθήματα για το Α’ εξάμηνο θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου.

Τα μαθήματα για το Γ’ εξάμηνο θα ξεκινήσουν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου.

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του τμήματος για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων. (αλλαγές στο πρόγραμμα – λόγω διαφόρων εκτάκτων υποχρεώσεων των καθηγητών – λόγω προκλήσεων που θέτει η πανδημία του COVID-19)

Σχετικός σύνδεσμος:
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22