Παράταση Προκήρυξης Εισαγωγής Mεταπτυχιακών Φοιτητών 2020-2021 (μόνο για το τμήμα της Αθήνας)

Σας ενημερώνουμε πως η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για τη δήλωση της υποψηφιότητάς σας στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» παρατείνεται έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 μόνο για όσους ενδιαφέρονται για το τμήμα της Αθήνας.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα (Google Forms) καθώς και να αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αναγραφόμενο e-mail.

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες και την προκήρυξη εδώ.