Παράταση Προκήρυξης Εισαγωγής Mεταπτυχιακών Φοιτητών 2021-2022

Σας ενημερώνουμε πως η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για τη δήλωση της υποψηφιότητάς σας στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» παρατείνεται έως την Κυριακή 30 Μαϊου 2021 για τους ενδιαφερόμενους για το τμήμα της Αθήνας και της Κομοτηνής.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα (Google Forms) καθώς και να αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αναγραφόμενο e-mail.

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες και την προκήρυξη εδώ.