Παροχές στους φοιτητές

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αναγράφεται και στον Οδηγό Σπουδών, δικαιούνται σίτηση καθώς και να αιτηθούν στέγαση (η αίτησή τους θα αξιολογηθεί).

Παράλληλα μπορούν να επωφεληθούν από δομές και υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. όπως οι εξής: