Προφορική παρουσίαση εργασιών στο μάθημα Α΄εξαμήνου «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ι – Συγγραφή επιστημονικής εργασίας»

Προφορική παρουσίαση εργασιών στο μάθημα  Α΄εξαμήνου «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ι – Συγγραφή επιστημονικής εργασίας» του κ. Ντεληγιάννη:

Για το τμήμα της Κομοτηνής:

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, 17.30-19.45.

Για το τμήμα της Αθήνας:

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, 10:00-12:15 και 12:30-14:45.