Ανακοίνωση για συνεντεύξεις – Τμήμα Αθήνας

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αθήνας η έναρξη της διαδικασίας των συνεντεύξεων, όπως προβλέπεται από την διαδικασία προκήρυξης του ΔΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία της Αθήνας (specialedu@iit.demokritos.gr) το όνομα skype τους (θα το βρούν στις ρυθμίσεις του skype, π.χ. live:….) ώστε η Γραμματεία να μπορεί να τους καλέσει την εκάστοτε ώρα που θα λάβει μέρος η συνέντευξή τους

Για την ώρα και ημερομηνία των συνεντεύξεων, θα σταλεί ξεχωριστή ενημέρωση στον/στην κάθε υποψήφιο/α.

Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, θα ενημερωθούν με αντίστοιχη ανακοίνωση για τις εξετάσεις των Αγγλικών.