Οδηγίες εξ αποστάσεως παρουσίασης

Για τον καλύτερο συντονισμό των εξ αποστάσεως παρουσιάσεων των εξαμηνιαίων εργασιών μέσω της πλατφόρμας «Συνέργεια» (https://synergia.edu.duth.gr/) μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω δύο οδηγούς για Φοιτητές και Καθηγητές αντίστοιχα. Οι οδηγίες των Καθηγητών αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να Read More …