Αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τις 16/12 και 12/01

Σας ενημερώνουμε πως έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα για την Κυριακή 16/12 και Σάββατο 12/01 και για τα δύο εξάμηνα.