Διοικητική Οργάνωση-Γραμματεία

Η ΕΔΕ απαρτίζεται από 5 μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές ή εξωτερικούς συνεργάτες από κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα/Σχολή ή από το Ινστιτούτο, τα οποία θα ορισθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Ως Πρόεδρος της ΕΔΕ ορίζεται η κ. Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Δρίγκας, Ερευνητής Α’ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΠΤ. Ως Μέλη ορίζονται η Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Καθηγήτρια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ο Δρ. Διονύσιος Λουκέρης, Σύμβουλος Α’ ΥΠΠΕΘ, η Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη επιστημονική συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΠΤ/ΝΕΤ MEDIA LAB. Ως Διευθύντρια του ΠΜΣ ορίζεται η Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας η οποία θα προεδρεύει της ΕΔΕ. Ο Διευθυντής ορίζεται με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

Εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της, η ΕΔΕ έχει και την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και της επιλογής και ορισμού των διδασκόντων στα ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ μπορεί να λειτουργεί στην έδρα του Τ.Ε.Φ. του Δ.Π.Θ., στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής,  ή στην έδρα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Απολογισμός 2016

Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2018

Απολογισμός Επανίδρυση 2018, 2019, 2020

H Γραμματεία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απαντάει στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 25310-39932 και ώρες 09:00 – 15:00.

Η Γραμματεία στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» απαντάει στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6503458 και ώρες 10:00 – 14:00.