ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Δανεισμός Βιβλίων από το Εργαστήριο Γλωσσολογίας

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δανειστούν βιβλία από την βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ( αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) παρακαλούνται να ενημερώνουν προηγουμένως μέσω e-mail την κα. Μίτιτς Λύδια στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: lmitits@helit.duth.gr.

Σύνδεσμος  Εργαστηρίου Γλωσσολογίας: http://synmorphose.gr/index.php/el/.