Παράταση Προκήρυξης Εισαγωγής Mεταπτυχιακών Φοιτητών 2019-2020

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» παρατείνεται έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019. 

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.