Αποτελέσματα εισακτέων 2019-2021

Παρακάτω παρατίθενται οι κωδικοί των επιτυχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης για την ακαδημαϊκή περίοδο 2019-2021 και για τα δύο τμήματα. Οι κωδικοί έχουν σταλεί με προσωπικό email στους υποψήφιους.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες δεν μπορέσει να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα λόγω δυσχερών συνθηκών, οι θέσεις θα καλυφθούν από τα άτομα του πίνακα «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ» σύμφωνα με τη σειρά με την οποία αναγράφονται. O πίνακας παρατίθεται κάτω από τον πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όσοι επιλαχόντες τελικά επιλεχθούν θα ενημερωθούν άμεσα.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν προσεχώς για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

A/A Κωδικός
1 23
2 24
3 25
4 27
5 29
6 31
7 34
8 36
9 37
10 38
11 39
12 40
13 41
14 43
15 45
16 46
17 47
18 63
19 64
20 67
21 68
22 71
23 73
24 74
25 75
26 77
27 91
28 94
29 95
30 96
31 97
32 98
33 99
34 100
35 134
36 135
37 137
38 139
39 140
40 143
41 144
42 155
43 156
44 157
45 158
46 159
47 163
48 165
49 167
50 169
51 170
52 174
53 180
54 182
55 183
56 185
57 188
58 189
59 190
60 191
61 192
62 194
63 195
64 196
65 198
66 199
67 209
68 211
69 212
70 213
71 216
72 218
73 219
74 222
75 223
76 225
77 226

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

A/A Κωδικός
1 129
2 175
3 117
4 19
5 128
6 16
7 6
8 21
9 84
10 200
11 109
12 1
13 59
14 12
15 79
16 106
17 101
18 54
19 178
20 81
21 107
22 123
23 7
24 48
25 176
26 206
27 116
28 130
29 9
30 80
31 85
32 114
33 52

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

A/A Κωδικός
1 172
2 44
3 217
4 78
5 42
6 92
7 153
8 145
9 214
10 221
11 65
12 69
13 154
14 147
15 142
16 184
17 72
18 33
19 146
20 220
21 224
22 164
23 161
24 181
25 150
26 22
27 136
28 138
29 26
30 93
31 62
32 186
33 187
34 215
35 35
36 152
37 32
38 151
39 168

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

A/A Κωδικός
1 126
2 51
3 118
4 2
5 119
6 124
7 87
8 88
9 56
10 103
11 82
12 4
13 10
14 205
15 120
16 177
17 18
18 111
19 11
20 8
21 83
22 5