Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει στα δύο πρώτα εξάμηνα 4 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), τα οποία αντιστοιχούν σε 25 ECTS συνολικά και ένα μάθημα επιλογής (5 ECTS) από τρία προσφερόμενα μαθήματα, που οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από συγκεκριμένο κατάλογο για κάθε εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνονται τρία υποχρεωτικά μαθήματα 20 ECTS και δύο μαθήματα επιλογής (10 ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται υποχρεωτική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS).

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα, η διάκρισή τους σε υποχρεωτικά και επιλογής και η αντιστοίχισή τους σε ΠΜ ECTS έχουν ως εξής: