Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» θα χορηγήσει δύο υποτροφίες σε φοιτητές του Β’ έτους του Δ.Π.Μ.Σ., προκειμένου να παρακολουθήσουν το Διεθνές Συνέδριο «2nd International Conference on Situating Strategy Use» που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή 28-30 Σεπτεμβρίου 2017. Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εγγραφής στο συνέδριο. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται παρακαλούνται να αποστείλουν email στο alexmaro@hotmail.gr δηλώνοντας το Ονοματεπώνυμο, Αριθμό μητρώου στο Π.Μ.Σ. και το τηλέφωνό τους (κινητό και σταθερό). Κριτήριο επιλογής θα είναι η συνολική επίδοση στο Α’ έτος σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.