Οδηγίες εξ αποστάσεως παρουσίασης

Για τον καλύτερο συντονισμό των εξ αποστάσεως παρουσιάσεων των εξαμηνιαίων εργασιών μέσω της πλατφόρμας «Συνέργεια» (https://synergia.edu.duth.gr/) μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω δύο οδηγούς για Φοιτητές και Καθηγητές αντίστοιχα.

Οι οδηγίες των Καθηγητών αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν δικαίωμα σε ένα φοιτητή να ανεβάσει και να κάνει την παρουσίασή του και οι οδηγίες των Φοιτητών αφορούν τον τρόπο που μπορούν να ανεβάσουν την παρουσίασή τους.

Οδηγίες για Καθηγητές

Οδηγίες για Φοιτητές