Περιγράμματα Μαθημάτων

Απόφαση Συγκλήτου-Απόφαση 4ης/19-1-2019 «Πιστοποίησης Διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας»

Δείτε τα περιγράμματα(περιγραφές) των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου:

Γλώσσα και Γλωσσική Ανάπτυξη (Συντονιστής: Γαβριηλίδου Ζωή)

Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή (Συντονιστής: Δρίγκας Αθανάσιος)

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή (Συντονιστής: Καραμπατζάκη Ζωή)

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ι – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (Συντονιστής: Ντεληγιάννης Ιωάννης)

Ηγεσία και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή (Συντονιστής: Λουκέρης Διονύσιος)

Θεωρίες Μάθησης (Συντονιστής: Λουκέρης Διονύσιος)

Πρακτική Άσκηση Ι (Συντονιστής: Καραμπατζάκη Ζωή)

Δείτε τα περιγράμματα(περιγραφές) των μαθημάτων του B’ Εξαμήνου:

Παθολογία του Λόγου (Συντονιστής: Γαβριηλίδου Ζωή)

Μαθησιακές Δυσκολίες (Συντονιστής: Καραμπατζάκη Ζωή)

Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) (Συντονιστής: Σταθοπούλου Αγάθη)

Πρακτική Άσκηση IΙ (Συντονιστής: Κατσαντώνη Σπυριδούλα)

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS (Συντονιστής: Δρίγκας Αθανάσιος)

Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές Ειδικής Αγωγής (Συντονιστής: Μαντάς Παναγιώτης)

Γνωστικές και Μεταγνωστικές δεξιότητες (Συντονιστής: Δρίγκας Αθανάσιος)

Δείτε τα περιγράμματα(περιγραφές) των μαθημάτων του Γ’ Εξαμήνου:

Αυτισμός (Συντονιστής: Γαβριηλίδου Ζωή)

Παιδαγωγική της Ένταξης (Συντονιστής: Μαντάς Παναγιώτης)

Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή (Συντονιστής: Καραμπατζάκη Ζωή)

Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ (Συντονιστής: Σταθοπούλου Αγάθη)

Προβλήματα Συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ (Συντονιστής: Καμπάς Αντώνης)

Νοητική Αναπηρία (Συντονιστής: Σταθοπούλου Αγάθη)

Χαρισματικοί Μαθητές (Συντονιστής: Δρίγκας Αθανάσιος)